Przejdź do treści

Psychoterapia Ericksonowska

Psychoterapia Ericksonowska charakteryzuje się uruchomieniem u człowieka pozytywnych zmian poprzez podkreślanie jego najmocniejszych stron (zasobów) w nim samym i relacjach, jakie tworzy. Psychoterapia ta pomaga odkryć ograniczenia, które hamują rozwój jednostki.

Kierunek terapii dostosowuje się do konkretnych potrzeb danej osoby i specyfiki problemu. Zmiany rozpoczyna się małymi kroczkami poprzez sformułowanie pozytywnego celu terapii. Wykorzystuje się dotychczasowe doświadczenia człowieka i koncentruje na wszystkich możliwych rozwiązaniach.

Najważniejszym zadaniem do spełnienia w pracy psychoterapeuty to uruchomienie  w człowieku  pozytywnych zmian poprzez wydobycie jego możliwości i zasobów, czyli najmocniejszych stron w nim samym i relacjach jakie tworzy.
Ważne staje się też odkrycie ograniczeń, które hamują rozwój jednostki.

Aktywne działania terapeutyczne  dostosowane są do potrzeb z jakimi przychodzi dana osoba i rozszerzane o jej rozwój w kierunku zmian pozytywnych.

Terapia jest procesem, który krok po kroku zmierza ku oczekiwanym lub odnalezionym nowym rozwiązaniom. Ważne jest każde doświadczenie, które nosi w sobie człowiek.

Psychoterapeuta aktywnie wchodzi w relację z TOBĄ, tak by pomóc Ci wydobyć wszystkie głęboko ukryte możliwości i spożytkowywać je w celu dalszego samorozwoju. Zawierają się w tym m.in. myśli, Uczucia, System wartości, sposoby zachowań.