Przejdź do treści

Terapia pedagogiczna

terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – To oddziaływania korekcyjno-kom­pen­sa­cyj­ne dla dzieci z różnymi trudnościami, w relacjach:

rodzinnych
szkolnych
wychowawczych
dla dzieci nadpobudliwych

W terapii stosujemy:

 pomoc w przezwyciężaniu trudności
 indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do­sto­so­wa­ne do możliwości konkretnego dziecka
 powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniając możliwości percepcyjne dziecka
 korekcję zaburzeń – ćwiczenie funkcji najgłębiej zaburzonych
 kompensację zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych
 diagnozę przejawów i przyczyn trudności szkolnych dziecka
 opracowanie ramowego indywidualnego planu pracy z dzieckiem
 planowanie z dzieckiem kolejnych jednostek zajęciowych
 ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne funkcji zaburzonej w ko­or­dy­na­cji z bardziej sprawnymi
 ćwiczenia relaksacyjne i odpoczynkowe – oddziaływania terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych oraz dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze

 

Gabinet psychologiczny mgr Anny Ręklewskiej uzyskał dofinansowanie ze środków UE w zakresie narzędzi terapeutycznych i technik psychometrycznych związanych z terapią oraz diagnozą dzieci.