Przejdź do treści

Terapia

Psychoterapia

To proces zmian w którym wspólnie z pacjentem znajduje się różne możliwości rozwiązań problemów, trudności, poprzez różne formy terapii. Celem Psychoterapii jest rozwój pacjenta, rozszerzenie perspektywy widzenia, co …

Zobacz więcej

 
 

Terapia indywidualna

Pomoże Ci lepiej zrozumieć Twój wewnętrzny Świat Przeżyć (skąd się biorą Twoje emocje, określone myśli, potrzeby, przekonania, oporowe mechanizmy obronne). Ułatwi Ci odkrycie, jaki wpływ odegrały relacje z przeszłości na …

Zobacz więcej

Terapia rodzinna

To terapia obejmująca pacjenta, ale również jego rodzinę. Terapia rodzinna zakłada, że problemy w życiu psychicznym danej osoby wynikają z trudności w relacjach rodzinnych. Terapia rodzinna polega na …

Zobacz więcej

terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

To oddziaływania korekcyjno-kom­pen­sa­cyj­ne dla dzieci z różnymi trudnościami, w relacjach rodzinnych, szkolnych, wychowawczych i dla dzieci nadpobudliwych …

Zobacz więcej

Terapia par / małżeńska

Opiera się na założeniu, że indywidualne problemy w życiu psychicznym każdej osoby w związku wywierają wpływ na tą drugą osobę …

Zobacz więcej