psychoterapia

 

Psychoterapia

To proces zmian w którym wspólnie z pacjentem znajduje się różne możliwości rozwiązań problemów, trudności, poprzez różne formy terapii. Celem Psychoterapii jest rozwój pacjenta, rozszerzenie perspektywy widzenia, co…
Czytaj więcej …


 

Terapia indywidualna

Pomoże Ci lepiej zrozumieć Twój wewnętrzny Świat Przeżyć (skąd się biorą Twoje emocje, określone myśli, potrzeby, przekonania, oporowe mechanizmy obronne). Ułatwi Ci odkrycie, jaki wpływ odegrały relacje z przeszłości na…

Czytaj więcej …


terapia rodzinna

 

Terapia rodzinna

To terapia obejmująca pacjenta, ale również jego rodzinę. Terapia rodzinna zakłada, że problemy w życiu psychicznym danej osoby wynikają z trudności w relacjach rodzinnych. Terapia rodzinna polega na …
Czytaj więcej …


terapia pedagogiczna

 

 

Terapia pedagogiczna

To oddziaływania korekcyjno-kom­pen­sa­cyj­ne dla dzieci z różnymi trudnościami, w relacjach rodzinnych, szkolnych, wychowawczych i dla dzieci nadpobudliwych.
Czytaj więcej …


terapia par

 

 

Terapia par/małżeńska

Opiera się na założeniu, że indywidualne problemy w życiu psychicznym każdej osoby w związku wywierają wpływ na tą drugą osobę…
Czytaj więcej …