Przejdź do treści

Poradnictwo zawodowe

DORADZTWO PERSONALNE

doradztwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe – długofalowy proces doradztwa, w którym psycholog – doradca zawodowy, pomaga osobom lepiej wykorzystywać własne zasoby (zdolności, umiejętności), co ułatwia lepszy wgląd w siebie. Adekwatny obraz siebie na tle środowiska społecznego i środowiska pracy, umożliwia osobom dokonywanie racjonalnych ocen samego siebie a motywuje jednostki do aktywnego poszukiwania pracy i dokonywanie wyborów z zakresu różnych propozycji zawodowych.

Doradztwo personalne czyli proces doradzania firmom, instytucjom, osobom indywidualnym w obszarach wyboru odpowiedniego personelu, wykorzystania odpowiednich zasobów ludzkich lub też pomoc konkretnej osobie. Doradztwo personalne oparte jest na szerokim poziomie wiedzy dotyczącej aktualnego rynku pracy, wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, komunikacji, zasobów ludzkich. Jest to proces wspierania jednostek, firm, w poszerzaniu umiejętności wykorzystywania odpowiedniego poziomu wiedzy i kompetencji własnych w zakresie własnych zasobów i dopasowywania na konkretne stanowiska pracy – odpowiednich kandydatów.