Przejdź do treści

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne konkretnej osoby.

Doradztwo personalne

Pomoc osobom, które z powodu utraty, zmiany pracy, stanęły w obliczu braku środków do życia, lub też obniżenia stopy życiowej czy braku satysfakcji z wykonywanej pracy.

Każdą osobę/firmę traktuję indywidualnie przeprowadzając szczegółową analizę jej dotychczasowych doświadczeń zawodowych, życiowych. Przeprowadzam wszechstronny wywiad, obserwację i jeśli zachodzi potrzeba – badanie technikami psychometrycznymi.

Opracowuję indywidualny profil osobowy pod kątem posiadanych umiejętności, zasobów i możliwości. Pokazuję spektrum możliwości osób i wspólnie szukamy najlepszych dla jednostki rozwiązań zawodowych.