Psycholog online

Porada internetowa – może być alternatywnym spo­so­bem udzielenia pomocy w nie­któ­rych trudnościach ży­cio­wych (można w ten sposób uzys­kać pomoc np. w sy­tu­ac­jach stresowych, trudnościach w komunikacji z wa­żny­mi osobami, trudnościach wy­cho­waw­czych i opie­ce nad dziećmi, przy trudnościach w podejmowaniu ważnych de­cy­zji).

Wybierając formę porady internetowej napisz na adres e-mail: annah.reklewska@gmail.com – wpisz swoje imię, opisz problem i kon­tekst sytuacji życiowej w której się znajdujesz, podaj adres zwrotny. W ciągu dwóch dni otrzymasz pomoc – jednorazowa opłata uprawnia do otrzymania odpowiedzi 3-krotnie (możliwość kontaktu przez skype, gg itp.)

Za usługę „Psycholog online” zapłacisz w dogodny sposób przez PayPal (kartą płatniczą bez rejestracji) lub zwykłym przelewem na konto bankowe (dane otrzymasz po napisaniu e-maila). Przez PayPal zapłacisz klikając przycisk poniżej.