Przejdź do treści

Diagnoza

diagnoza

Diagnoza oznacza rozpoznanie źródeł i przyczyn powstałych trudności, zgłaszanej osoby – na podstawie doświadczenia pacjenta (w trakcie konsultacji psychologicznej, a później wybranej terapii), diagnoza psychologiczna – może, według potrzeb, opierać się na badaniach z użyciem technik psychometrycznych. Umożliwia wyjaśnienie genezy powstałych trudności i ocenę możliwości i sposobów poprawy funkcjonowania w kierunku pożądanym.