Przejdź do treści

Konsultacja psychologiczna

konsultacja psychologiczna
Jest to wstępna diagnoza umożliwiająca przyjrzenie się istocie problemów, zgłaszającej się osoby, pomaga odkryć źródła, które do trudności doprowadziły i sposoby radzenia sobie z nimi teraz. W trakcie konsultacji określa się oczekiwania i potrzeby osoby zgłaszającej problem i uzgadnia się kierunek wybranej pomocy terapeutycznej. Umożliwia też osobom zgłaszającym się sprawdzenie według własnych potrzeb, czy potrzebna będzie jednorazowa konsultacja, czy może terapia krótkoterminowa czy długoterminowa czy terapia rodzinna a może terapia pedagogiczna czyli oddziaływania korekcyjno kompensacyjne dla dzieci i ich rodzin z różnymi trudnościami.