Przejdź do treści

Terapia rodzinna

terapia rodzinna

Terapia rodzinna – To terapia obejmująca pacjenta, ale również jego rodzinę. Terapia rodzinna zakłada, że problemy w życiu psychicznym danej osoby wynikają z trudności w relacjach rodzinnych.
Psychoterapia rodzinna (systemowa) pomoże Ci lepiej zrozumieć otaczającą Cię rzeczywistość, spojrzeć z nowej strony na to, w jaki sposób każdy członek rodziny wpływa na pozostałe osoby, jak na siebie oddziałujecie przez różne postawy, działania, manifestowane systemy wartości. Chcąc doświadczyć pozytywnej zmiany w systemie rodzinnym, wpłynąć na ustąpienie pojawiających się trudności, czy uzyskać poprawę we wzajemnym komunikowaniu się; włącza się każdego członka systemu do terapii. W psychoterapii rodzinnej terapeuta koncentruje się na każdym członku rodziny, pomagając zrozumieć w jaki sposób energia każdego wpływa na pozostałych i jak duży udział może mieć motywacja poszczególnych osób systemu rodzinnego w rozwiązaniu zaistniałych problemów. W wyniku terapii rodzinnej i zmieniających się pozytywnych oddziaływaniach każdego uczestnika , poprawie ulega komunikacja w rodzinie, wzrasta poczucie wartości każdego z osobna oraz szacunek do samego siebie i innych – rodzice i dzieci potrafią łatwiej zrozumieć różnice pokoleniowe. Wpływa to korzystnie na lepsze rozumienie siebie oraz pozostałych członków rodziny oraz zwiększa umiejętności słuchania siebie nawzajem.
Terapia rodzinna polega na spotkaniach z obecnym pacjentem i jego członkami rodziny, każdy człowiek może napotykać trudności w różnych momentach swojego życia. Celem terapii rodzinnej jest znalezienie pomostu między trudnościami a różnymi drogami rozwiązań. Celem działań jest pomoc rodzinom w rozwoju, odnalezieniu siły do bycia razem i powzięcia decyzji o konstruktywnych sposobach poradzenia sobie z problemami w rodzinie. Rodziny przy pomocy terapii samodzielnie odnajdują dla siebie najlepszą drogę, czasem tylko muszą uzyskać wsparcie.

Terapia Rodzinna jest dla Ciebie, jeśli:

◗ Izolujecie się od siebie, Czujesz się Nierozumiany/a
◗ Łatwo wpadacie w błędne koło kłótni
◗ Macie trudności z wyrażeniem i słuchaniem o swoich potrzebach
◗ Towarzyszy Ci poczucie osamotnienia mimo rodziny obok
◗ Czujesz, że sytuacja przerasta Cię (np. utrata bliskiej osoby, separacja, rozwód, porzucenie, oszustwo, zmiana pracy, zmiana otoczenia)
◗ Twoje dziecko przejawia objawy psychosomatyczne
◗ Nie możesz poradzić sobie z agresją słowną czy fizyczną osób z rodziny
◗ Masz trudności ze swoim dzieckiem

Psychoterapia rodzinna  = “Dobrze się czuję w mojej rodzinie”